ISO 9001:2015

COMPO EXPERT Benelux heeft sinds 2002 een kwaliteitsmanagementsysteem opgebouwd volgens de internationale norm ISO 9001.

 

Recent heeft COMPO EXPERT dit kwaliteitsmanagementsysteem verder uitgebouwd, gedocumenteerd en in de hele organisatie geïmplementeerd volgens de nieuwe principes en richtlijnen van de internationale norm NBN EN ISO 9001:2015.

 

Wij zijn dan ook trots op het behalen van dit vernieuwde ISO certificaat op 21 febr. 2018. Wij willen dit systeem gebruiken om:

 • klantentevredenheid te bereiken;
 • de tevredenheid van andere belanghebbenden (medewerkers, eigenaren, leveranciers, partners,  onze maatschappelijke omgeving) te vergroten;
 • producten te leveren die conform zijn aan de vereisten van onze klanten;
 • producten te leveren die voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen;
 • onze processen voortdurend te verbeteren.
   
  Om de objectieven te bereiken verbindt de directie er zich toe om:
 • eindverantwoordelijkheid te nemen voor de effectiviteit van het Kwaliteitsmanagementsysteem
 • een kwaliteitsmanager, Nico Tomme, aan te duiden, die de opdracht heeft er op toe te zien dat het kwaliteitsmanagementsysteem toegepast wordt, regelmatig over de status en de noodzakelijke verbeteringen te rapporteren en het kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers te bevorderen;
 • De interne auditor’s aan te duiden
 • de nodige middelen ter beschikking te stellen;
 • het voltallige personeel de nodige ondersteuning te geven en te motiveren;
 • de werking van het systeem op de voet te volgen.
   
  Het kwaliteitsbeleid van COMPO EXPERT Benelux dient als voorgeschreven richtlijn voor het kwaliteitsbewust, klantengericht en verantwoordelijk handelen van alle medewerkers.
  Specifieke aandacht gaat uit naar de behoeften en verwachtingen van alle belanghebbenden en een analyse van de strategische risico’s.
   
  Indien U vragen heeft omtrent deze communicatie, gelieve contact op te nemen met:
 • Nico Tomme: Supply Chain, HR, - en Kwaliteitsmanager; nico.tomme@compo-expert.com, mobiel 0032/497 588 906
 • Jan Aelbrecht: General Manager; jan.aelbrecht@compo-expert.com, 0032/497 588 901