Floranid® Twin-meststoffen

Floranid® Twin-meststoffen bevatten naast nitrische en ammoniakale stikstof ook synthetische-organische stikstofvormen, ISODUR® en CROTODUR®. De eerste twee stikstofvormen werken op relatief korte termijn, terwijl ISODUR® en CROTODUR® zorgen voor een langdurige stikstofvoorziening. Onder invloed van natuurlijke elementen zoals vochtigheid wordt Isodur® geleidelijk omgezet in ammonium en nitraat (duur: 3 maanden), terwijl CROTODUR® een bacteriële afbraak kent (duur:4 maanden). Beide langzaam werkende stikstofvormen vullen elkaar perfect aan waardoor de stikstof steeds beschikbaar is en dit gedurende 4 maanden.

Voor meer informatie over ISODUR®: klik hier

 

Het gebruik van COMPO EXPERT Floranid®Twin-meststoffen biedt talrijke voordelen. Door de aanwezigheid van ISODUR® en CROTODUR® is er gedurende een periode tot vier maanden steeds stikstof beschikbaar voor de plant. Hierdoor volgt het afgiftepatroon de groeicurve van het gras/gewas en is het  steviger en beter bestand tegen ziekte. De stevigere beworteling in de bodem zorgt bovendien voor een betere betreedbaarheid van grasvelden en voor een optimale benutting van water en voedingsstoffen, aangezien de wortels dieper in de bodem reiken. Bovendien worden beide traag werkende stikstofvormen volledig afgebroken en stellen ze bij afbraak koolstof vrij dewelke een voedingsbron zijn voor het microbiële leven, waardoor dit wordt gestimuleerd.

 

 

Voordelen van de nieuwe Floranid®Twin

Het Floranid®-assortiment kende reeds vele voordelen, maar met de Floranid®Twin-reeks zijn er toch nog enkele extra's; hierbij een overzicht van alle voordelen:

  • Extra lange werking, door de synergetische werking van ISODUR® en CROTODUR®
  • Werkt reeds vanaf 5°C bodemtemperatuur
  • De traag werkende stikstofbronnen zorgen ervoor dat de uitspoeling van N beperkt wordt en maken de meststof dus milieuvriendelijk
  • Hoge activiteitsindex (98%!!) van de trage stikstofbronnen, m.a.w. echt traag werkend
  • Wordt volledig afgebroken, waarbij koolstof vrijkomt dewelke een voedingsbodem zorgt voor het microbieël leven
  • Alle elementen zijn in elke korrel in dezelfde verhouding aanwezig
  • Fijn granulaat, dus wordt niet opgezogen bij maaibeurten
  • Lage dosis vereist, dus met 1 zak bemest je een grote oppervlakte (afhankelijk van het type meststof: 500-850m²/zak) 
  • Hoge percentages qua oplosbaarheid, dus goed opneembare vormen van fosfaat en magnesium
  • Met een nog hogere hoeveelheid sporenelementen

Basafilm®Twin Gazon Extra: gedeeltelijk omhulde Floranid

Basafilm®Twin Gazon 19-5-8 + 2 MgO en met sporenelementen is een product, enig in zijn soort en is ontstaan uit de unieke P.F.I.C.-technologie: Poligen Filmed ISODUR® & CROTODUR®. Deze technologie staat borg voor een kwaliteitsproduct waarin 2 technologieën zijn verenigd: de langzame stikstofvrijstelling vanuit ISODUR® en CROTODUR®,en de gecontroleerde vrijstelling van de aanwezige voedingselementen door de polygeencoating. Door deze technologie heb je een werking van 5 a 6 maanden en kan het aantal bemestingsbeurten dus gereduceerd worden tot het minimum. Ideaal dus voor bv industrieterreinen, parken e.d. die slechts 1x per jaar bemest worden.

 

Voor meer informatie over Basafilm®Twin Gazon: klik hier

Triabon-meststof

Triabon® bevat naast ammoniakale stikstof ook een synthetisch-organische stikstof onder vorm van CROTODUR®. Bijna 70% van de totale stikstof is aanwezig als CROTODUR®. Deze complexe organische molecule wordt vooral bacterieel afgebroken en dat gedurende een periode van 3 – 4 maanden. De uitspoelingsgevoelige stikstof komt hierdoor langzaam vrij. De afbraak van CROTODUR® is onafhankelijk van de pH-waarde van de grond, geeft geen risico op verbranding van de bovengrondse plantendelen en de werking is ook bij lagere temperaturen uitstekend.

Triabon® is bijzonder geschikt voor bijbemesting van containerteelten. Het product kleeft aan de potgrond, wordt geleidelijk aan afgebroken en stelt zijn stikstof op een rustige wijze vrij.

Voor meer informatie over Triabon: klik hier