NIEUW: NovaTec NK!!!

Nieuw in het assortiment: ideaal geschikt voor fosfaatrijke bodems, waar fosfaatgift beperkt of niet toegelaten is.

NovaTec®

Werking:

De actieve werking van de COMPO EXPERT NovaTec®- meststoffen steunt op de ammoniumstabilisator DMPP (3,4- dimethylpyrazolfosfaat). Deze stof vertraagt de nitrificatie, dit is de omzetting in de bodem van ammonium (NH4+) naar nitraat (NO3-), gedurende een bepaalde periode.

Voordelen

Wanneer de planten nog klein zijn en slechts behoefte hebben aan een beperkte hoeveelheid stikstof, is bij gebruik van snelwerkende meststoffen het gevaar voor verlies door N-uitspoeling of -vervluchtiging erg groot. De ammoniumstabilisator verhindert het verdwijnen van de toegediende stikstof in het grondwater of in de atmosfeer.
Naarmate de behoefte aan stikstof stijgt, wordt het DMPP afgebroken, zodat de stabilisatie verzwakt en geleidelijk aan meer ammonium in nitraat wordt omgezet.

  • Op deze manier wordt het nitraataanbod aangepast aan de stikstofbehoefte van de plant en heeft ook het milieu er baat bij, omdat er minder stikstofuitspoeling is.
  • Rendabiliteit stijgt: een daling van het meststofverbruik leidt tot een hoger rendement.
  • Kwaliteit: onderzoek wijst uit dat de gewassen er gezonder uitzien en beter bestand zijn tegen ziekten en vorst

Het assortiment bevat volgende formules:

Voor meer informatie over het NovaTec® assortiment: klik hier

Voor NovaTec® NK: klik hier

Voor meer informatie over DMPP: klik hier