Werking omhulling

COMPO EXPERT brengt een reeks van omhulde meststoffen op de markt onder de naam van Basacote® Plus (volledig omhulde meststoffen) en Basatop® Sport, Basatop® Sport Mini, Sportica®K en Top 12(gedeeltelijk omhulde meststoffen).

De omhulling van deze meststoffen bestaat uit een elastisch hars. Deze coating zorgt ervoor dat de voedingsstoffen geleidelijk en op een gecontroleerde manier vrijgegeven worden. Elke meststofkorrel bevat de nodige voedingsstoffen. Na bemesting dringt het water uit de bodem door de microporiën van het hars, zodat de voedingsstoffen in de korrel oplossen en er in de korrel een geconcentreerde voedingsoplossing ontstaat. Via diffusie komen de elementen uiteindelijk geleidelijk in de bodem terecht, wat een gecontroleerde vrijgave van voedingsstoffen oplevert

Duratec® Top 14

Duratec® Top 14 verenigt 2 innovatieve COMPO EXPERT-ontwikkelingen:de flexibele polygeen harscoating en de ammoniumstabilisatie.Deze combinatie leidt tot tal van voordelen bij vollegronds teelten.

Voor meer informatie over Duratec® Top 14: klik hier

Basatop® Sport (Mini)

De gedeeltelijk omhulde, complexe NPK-meststof met gecontroleerde
voedingsvrijgave voor toepassing op golf, sportterreinen en gazons.

Voor meer informatie over de Basatop® producten: klik hier

 

 

Basatop® Fair

Volledige grasmeststof, met aangepaste formule, sporenelementen en met een deel gecoate korrels (werkingsduur: 2 - 3 maanden), vooral geschikt voor de bemesting van fairways en sportvelden.

Voor meer informatie over Basatop® Fair: klik hier

Basatop NK

Fosfaatarme meststof, deels gecoat met een kwalitatieve polygeencoating. Ideaal voor sportvelden en fairways!

Voor meer informatie: klik hier