Startermeststoffen

In de eerste dagen na de kieming haalt maïs de voedingsstoffen uit het zaadje. In stresssituaties worden  deze voedingsstoffen niet gebruikt voor groei, maar om de energiebehoefte voor het levensonderhoud van de kiemplant te dekken. Het is onder koude groeiomstandigheden dus van groot belang dat de kiemplant direct over externe voedingsstoffen kan beschikken. Ideaal hiervoor zijn micro-granulaten als startbemesting.

  • Easy Start® Plus: voor meer informatie over Easy Start® Plus: klik hier
  • Easy Start® NK + BS: voor meer informatie over Easy Start® NK+BS: klik hier
  • Easy Start® Microfast + BS: voor meer informatie over Easy Start® Microfast + BS: klik hier
  • Strooitabellen van Easy Start®: klik hier

 

Fertilis Swing® NK

Kaliumrijke, volledige meststof voor de bemesting van greens, tees en siergazons, bestaande uit zeer fijne korrels, met een goede oplosbaarheid. Met efficiënte voedingsstoffen en met de hoog actieve Bacillus subtilis selectie E4-CDX® voor de kolonisatie van de wortels.

Voor meer informatie over Fertilis Swing® NK:

 

Fertilis Speed®

Dé meststof met de kracht van Bacillus subtilis  voor de bemesting van greens. Een snel en volledig oplosbaar microgranulaat met een hoogactieve werking dank zij de aanwezigheid van Bacillus subtilis.

Voor meer informatie over Fertilis Speed®: klik hier

Ferro Top®

Ferro Top® is een speciale, fijn gekorrelde ijzermeststof, ontwikkeld voor intensief gebruikte gazons, sport- en golfvelden. Dank zij zijn hoge gehalten aan kalium, magnesium en ijzer krijgt het gras na een toepassing een diepgroene kleur. Vooral toepassingen in de late herfst en het voorjaar geven de beste uitwerkingen.

Voor meer informatie over Ferro Top®: klik hier

Easygreen Mini

Een fijngekorrelde samengestelde meststof met magnesium voor bemesting van fairways en sportvelden.

Voor meer informatie over: