COVID 19


Belangrijke mededeling aan klanten:


De Corona virus pandemie veroorzaakt onzekerheid omtrent het nakomen van de levertermijnen bij onze leveranciers.  Terwijl COMPO EXPERT alle redelijke inspanningen zal doen om een correcte uitvoering te voorzien van het order/contract, zijn we eveneens beïnvloed door dezelfde onzekerheden.   Bij gevolg zal elke verstoring veroorzaakt door de corona virus pandemie ons vrijstellen van onze contractuele verplichtingen voor de periode van deze verstoring en voor het geheel van zijn impact. Dit is ook van toepassing als deze omstandigheden de uitvoering van dit order/contract onrendabel maakt in de te voorziene toekomst, of indien deze omstandigheden zich enkel voordoen bij onze leveranciers.  Indien zo’n situatie langer dan 3 maanden duurt, hebben we het recht om het order/contract op te zeggen.https://www.compo-expert.be/home/service/verkoopsvoorwaarden.html


Belangrijke mededeling aan leveranciers:


Toevoeging aan de Algemene Aankoopvoorwaarden van COMPO EXPERT Benelux als gevolg van de Corona – COVID 19 crisis – In voege getreden op 8 april 2020:COMPO EXPERT Benelux aanvaard geen enkele uitsluiting van aansprakelijkheid die gerelateerd is aan de CORONA – COVID19 pandemie. Desalniettemin zullen we vertragingen van leveringen aanvaarden die door de CORONA – COVID19 pandemie worden veroorzaakt. Indien als gevolg van een dergelijke vertraging de vooropgestelde leveringsdatum met 4 weken overschreden wordt, weerhoudt COMPO EXPERT Benelux zich het recht om verdere prestaties te weigeren en beschouwen wij ons vrijgesteld van elke verplichting met betrekking tot de relevante levering/ transactie.