COMPO EXPERT ontwikkelde de 'klassieke' speciale minerale meststoffen om verschillende meerwaarden te geven aan de landbouwers.

Met de fijngekorrelde NPK 'starter' producten, zoals Easystart®, ontwikkelen teelten zoals maïs sneller en beter. 

Bladmeststoffen en sporenelementen, zoals Fetrilon® Combi, en Nutribor® vullen het assortiment voor de akkerbouw aan.

Meststoffen

Fijngekorrelde startmeststoffen:

Blad-en sporenmeststoffen:

Gekorrelde NPK-meststoffen: