De volledig omhulde, traagwerkende meststof Basacote® is speciaal ontwikkeld voor de containerteelt en voor sierplanten. De meststoffen hebben een werkingsduur, variërend van het type, van drie tot twaalf maanden. Ze zorgen voor een permanente aanvoer van de benodigde voedingselementen gedurende de teelt. Basacote® garandeert een goede plantenkwaliteit en kan ingemengd worden in de potgrond of zelf gedoseerd worden.

Voor de volle grond, is het ultieme bewijs van de vooruitstrevendheid van COMPO EXPERT, de innovatie NovaTec®, een NPK-meststof met efficiënte stikstofwerking. Door deze technologie wordt een optimaal kwalitatief resultaat bereikt en ondertussen ook rekening gehouden met het milieu, daar NovaTec® de uitspoeling van nitraten vermindert. De formules houden bovendien rekening met de huidige mestwetgeving. DuraTec®, waarin de coating gecombineerd wordt met de NovaTec-technologie, vult dit assortiment aan.

Voor de klassieke fertigatie is Hakaphos® dé merknaam, terwijl de innovatieve NovaTec-technologie leidt tot de wereldwijde introductie van NovaTec® Solub.

Meststoffen met sporenelementen (zoals oa  Fetrilon® Combi) vullen het assortiment aan.

Vollegrond

Voor de algemene parameters en streefwaarden voor de vollegrondsboomkwekerij: klik hier

 Bemesting:

 

Adviezen:

Wenst u een advies op maat, dan is het het beste om een staalname te doen en deze resultaten aan ons door te geven. Op basis hiervan kunnen wij u een aangepast advies geven.

Voor enkele rekenvoorbeelden: klik hier

Containerteelt

 

Voor de algemene parameters en streefwaarden voor de containerteelt: klik hier

 

 

 

 

 

 

Bemesting:

1. Inmengen in de potgrond:

  • Basacote®: gecoate meststof; langdurige bemesting naargelang het gekozen maandtype
  • Floranid®Twin Permanent: als vervanger van PG-mix, met het bijkomende voordeel dat er een deel traagwerkend is en dus niet direct kan uitspoelen
  • Triabon®: voor een goede startbemesting, met 3 tot 4 maand nawerking

 

2. Opleggen op de pot:

  • Basacote®: gecoate meststof; langdurige bemesting naargelang het gekozen maandtype
  • Floranid®Twin Permanent: ideale meststof om bij te mesten; een gedeelte van de stikstof is snelwerkend, een ander deel traagwerkend (2 a 3 maand)
  • Triabon®: ideale meststof om bij te mesten; een deel van de stikstof is snelwerkend, het andere gedeelte traagwerkend (nawerking van 3 tot 4 maand)
  • Blaukorn®: een snelwerkende NPK-meststof, voor de snelle bijbemesting

 

3. Oplosmeststoffen:

 

Adviezen:

Wenst u een advies op maat: contacteer ons en wij komen gerust langs.